Το 2009 (Πρόγραμμα υπο υλοποίηση) έγινε σε συνεργασία με ντόπιους επιστήμονες και με το Ελληνικό Κέντρο Παροχής Υγείας Ιπποκράτης ευρεία μελέτη απομονωμένων περιοχών (τα αποτελέσματα είναι σε εξέλιξη) και χορηγήθησαν 2 μηχανήματα υπερήχων (στο Υπουργείο Υγείας και στον Ιπποκράτη). Ακολούθως χορηγήθηκε θεραπεία υποκατάστασης με Ιώδιο σε 1000 εγκύους γυναίκες της Γεωργίας.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ