Ονοματεπώνυμο Αρμοδιότητες Θέση στον Φορέα
Απόστολος Γ. Βαγενάκης Επιστημονικός υπεύθυνος πλήρους απασχόλησης, εμπλεκόμενος σε όλους τους τομείς δραστηριότητας Ομότιμος Καθηγητής
Κώστας Β. Μάρκου Επιστημονικός υπεύθυνος μερικής απασχόλησης, εμπλεκόμενος σε όλους τους τομείς δραστηριότητας Αναπληρωτής Καθηγητής
Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος Επιστημονικός υπεύθυνος μερικής απασχόλησης, εμπλεκόμενος σε όλους τους τομείς δραστηριότητας Επίκουρος Καθηγητής
Χαρά Νικολού Υπεύθυνη εγκατάστασης Εργαστηρίων και εργαστηριακών προσδιορισμών, μερικής απασχόλησης Βιοχημικός
Πέγκυ Τζερτζιάν Διοικητικός συντονιστής, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Ειρήνη Μάμαλη Υπεύθυνη εργαστηριακών προσδιορισμών, βιολόγος, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Βίκυ Κόικα Υπεύθυνη γενετικών αναλύσεων, βιολόγος, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Δήμητρα Μαριόλη Υπεύθυνη γενετικών αναλύσεων, βιολόγος, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Ευγενία Λαμπροπούλου Υπεύθυνη εργαστηρίου, βιοχημικός, ιατρός, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Ελένη Αναστασίου Ιατρός (ΕΣΥ) αποστολής ενδοκρινολόγος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Βαρβάρα Βλασσοπούλου Ιατρός (ΕΣΥ) αποστολής ενδοκρινολόγος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Ευτυχία Κούκκου Ιατρός (ΕΣΥ) αποστολής ενδοκρινολόγος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Χάρης Βασιλόπουλος Ιατρός (ΕΣΥ) αποστολής ενδοκρινολόγος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Βασιλική Βασιλείου Ιατρός (ΕΣΥ) αποστολής ενδοκρινολόγος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Γεώργιος Α. Βαγενάκης Ιατρός (ΕΣΥ) αποστολής καρδιολόγος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Αθανάσιος Τσεκούρας Ιατρός αποστολής ενδοκρινολόγος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Μαργαρίτα Γκοτσινά Ιατρός, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης, γραμματειακή υποστήριξη και στατιστική επεξεργασία Συνεργάτης
Αναστασία Αρμένη Ιατρός αποστολής, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Αναστασία Καρέλα Ιατρός αποστολής, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Αγγελική Γεωργοπούλου Φοιτήτρια ιατρικής, μέλος αποστολής, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Ιωάννης Παπαναστασόπουλος Νομικός σύμβουλος, γενικών καθηκόντων, μερικής απασχόλησης Συνεργάτης
Αθανάσιος Χρισταράς Υπεύθυνος αποστολών, μερικής απασχόλησης, γραμματειακή υποστήριξη Συνεργάτης
Παναγιώτης Οικονομόπουλος Υπεύθυνος παραγωγής ταινιών δημοσιότητας, μερικής απασχόλησης, γραμματειακή υποστήριξη Συνεργάτης