Το Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1980. Η δραστηριότητα του στις αναπτυσσόμενες χώρες ξεκίνησε το 1998. Την χρονιά αυτή σε συνεργασία αρχικά με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου-Ελληνικό Τμήμα» και ακολούθως ανεξάρτητα υλοποίησε:

  • “Προγράμματα υγειονομικής υποστήριξης και καταπολέμησης της Ιωδιοπενίας ευπαθών πληθυσμών στο ορεινό Αζερμπαϊτζάν”. Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη ΜΚΟ “Γιατροί του Κόσμου – Ελληνικό Τμήμα”. Το κόστος ανήλθε στα 400.000 €, από τα οποία 270.000 € διατέθηκαν από την Ε.Ε και τα υπόλοιπα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών).
  • “Αντιμετώπιση των ιωδιοπενικών διαταραχών σε μαθητικούς πληθυσμούς και στο σύνολο του πληθυσμού της ορεινής ζώνης του Καυκάσου στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν” (2005 -160.000. €).

  • “Καταγραφή της ημερήσιας πρόσληψης ιωδίου και των ιωδιοπενικών διαταραχών σε μαθητικούς πληθυσμούς στη Δημοκρατία του ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ” (2005 – 80.000 €).

  • “Συμβολή στην αντιμετώπιση των ιωδιοπενικών διαταραχών του μαθητικού πληθυσμού ορεινών περιοχών του Αζερμπαϊτζάν” (2007-2010, 350.000 €).

  • “Καταγραφή της ημερήσιας πρόσληψης ιωδίου και των ιωδιοπενικών διαταραχών και αντιμετώπισή τους σε μαθητικούς πληθυσμούς στη Δημοκρατία της Γεωργίας” (2007-2010, 180.000€)

  •